Άρθρα Παράδειγμα μέτρησης

Showing 1–8 of 36 results

Τρόπος εκτέλεσης μιας μέτρησης αντίστασης

Εξηγείται, εν συντομία, η μέτρηση της αντίστασης μέσω του λογισμικού παλμογράφου Multi Channel.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Unsorted
SureConnect

Τρόπος εκτέλεσης μιας δοκιμής σύνδεσης SureConnect (βέβαιη σύνδεση)

Εξηγείται εν συντομία, η λειτουργία δοκιμής μέσω του λογισμικού Multi Channel του παλμογράφου, ώστε να εξασφαλιστεί η καλή ποιότητα της σύνδεσης και επομένως η αξιοπιστία των μετρήσεων. Παρέχονται επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της δοκιμής σύνδεσης.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Unsorted
SureConnect

Τρόπος εκτέλεσης μιας μέτρησης σε λειτουργία εγγραφής

Εξηγείται η λειτουργία εγγραφής του λογισμικού παλμογράφου Multi Channel, με ένα παράδειγμα της χρήσης του, κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης σε αισθητήρες και ενεργοποιητές.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Unsorted

Εκτέλεση μέτρησης διαλείπουσας βλάβης (σποραδικής)

Οδηγίες για την εκτέλεση μιας μέτρησης για τον εντοπισμό της αιτίας που προκαλεί μια διαλείπουσα βλάβη (σποραδική) με παλμογράφο TiePie, με επεξήγηση και ένα παράδειγμα.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Unsorted

Μέτρηση ροής επιστροφής ντίζελ

Με τον παλμογράφο και ένα Αισθητήρα Ροής Επιστροφής Diesel RFS400, μετρούμε τη ροή επιστροφής των μπεκ ενός συστήματος Diesel Common Rail. Εμφανίζονται τα σήματα του Αισθητήρα Ροής Επιστροφής Diesel RFS400, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή αρχείου. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν τα μπεκ λειτουργούν σωστά, αναφέρουμε τις συνηθισμένες αποκλίσεις σήματος και τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Unsorted

Τρόπος εκτέλεσης μιας δοκιμή ομαλής λειτουργίας του κινητήρα

Μια δοκιμή ομαλής λειτουργίας του κινητήρα γίνεται με τον εργαστηριακό παλμογράφο, για να ελέγξετε την κατάσταση των βασικών σημάτων εισόδου και εξόδου του συστήματος διαχείρισης του κινητήρα. Η δοκιμή ομαλής λειτουργίας του κινητήρα πραγματοποιείται σε κινητήρες που λειτουργούν ανώμαλα, ρετάρουν ή παρουσιάζουν ακανόνιστη λειτουργία σε υψηλότερες στροφές. Εδώ, σας δίνουμε ενδεικτικά σήματα που μπορείτε να τα κατεβάσετε.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Unsorted

Εκτέλεση μιας μέτρησης ισχύος κινητήρα

Μέτρηση της ισχύος του κινητήρα (σε kW και σε Hp) με επιταχυνσιόμετρο και εργαστηριακό παλμογράφο, η οποία εκτελείται κατά την οδήγηση ενός οχήματος, χωρίς δυναμόμετρο ή άλλες εγκαταστάσεις δοκιμών.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Unsorted

Εκτέλεση μιας δοκιμής συγκρίσεως συμπίεσης

Εξηγείται, εν συντομία, ο τρόπος εκτέλεσης μιας δοκιμής συγκρίσεως συμπίεσης μέσω του λογισμικού Multi Channel του παλμογράφου, με τη χρήση του παλμογράφου και μιας αμπεροτσιμπίδας μεγάλων ρευμάτων.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Unsorted
Featured automotive