Εκτελώντας μια δοκιμή ομαλής λειτουργίας

Θεωρία της δοκιμής ομαλής λειτουργίας

Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν για να λειτουργεί ένας κινητήρας ομαλά και να παράγει την επιθυμητή ποσότητα ενέργειας. Οι κύριοι παράγοντες είναι τα μηχανικά εξαρτήματα, τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και η σωστή λειτουργία της ECU. Όταν ένας κινητήρας δεν λειτουργεί σωστά, μπορεί να γίνει μια δοκιμή ομαλής λειτουργίας για να ελέγξετε αν οι κύριες λειτουργίες γίνονται σωστά. Μια δοκιμή ομαλής λειτουργίας γίνεται σε κινητήρες που λειτουργούν ανώμαλα, ρετάρουν ή εμφανίζουν σποραδικά σφάλματα σε ορισμένες στροφές.

Μια δοκιμή ομαλής λειτουργίας, είναι μια μέτρηση των κύριων σημάτων εισόδου και εξόδου ώστε να διαγνώσουμε αν λειτουργούν σωστά. Οι κύριες είσοδοι είναι οι αισθητήρες του στροφαλοφόρου και του εκκεντροφόρου και τα κύρια αποτελέσματα είναι ο ψεκασμός και τα σήματα ανάφλεξης. Οι αισθητήρες του στροφαλοφόρου και του εκκεντροφόρου, είναι αισθητήρες θέσης, που τα σήματά τους χρησιμοποιούνται από την ECU για τον προσδιορισμό της θέσης και της ταχύτητας του κινητήρα ώστε, να ρυθμίσει τα σήματα εξόδου ανάλογα. Η δοκιμή ομαλής λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του χρονισμού του εκκεντροφόρου και του στροφαλοφόρου, η οποία μπορεί να αλλάξει λόγω του αντικανονικού τεντώματος ή της ολίσθησης του ιμάντα χρονισμού ή της καδένας. Εκτός από τους αισθητήρες του στροφαλοφόρου και του εκκεντροφόρου, η ECU χρησιμοποιεί τα σήματα του αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού, αισθητήρα μάζας ροής αέρα και άλλους αισθητήρες για να προσδιορίσει το χρονισμό ψεκασμού και ανάφλεξης.

Αυτή η μέτρηση γίνεται σε ένα καλό κινητήρα σε λειτουργία, σε ένα επαγωγικό αισθητήρα στροφαλοφόρου άξονα, ένα επαγωγικό αισθητήρα εκκεντροφόρου, ένα μπεκ έμμεσου ψεκασμού και το σήμα ενεργοποίησης της άμεσης ανάφλεξης COP. Λεπτομέρειες για το κάθε εξάρτημα μπορείτε να διαβάσετε στα επιμέρους άρθρα, επειδή αυτή η μέτρηση γίνεται για να δείξει τη σχέση μεταξύ αυτών των ιδιαίτερων σημάτων σε ένα σύστημα διαχείρισης του κινητήρα.

Σύνδεση του παλμογράφου

Η εκτέλεση δοκιμής ομαλής λειτουργίας μπορεί να γίνει με τη μέτρηση του αισθητήρα στροφαλοφόρου, του αισθητήρα εκκεντροφόρου, του μπεκ και τις τάσεις σήματος πολλαπλασιαστή, βλέπε Εικόνα 1:

Κανάλι Λήπτης Τάση Περιοχή μέτρησης
1 Red probe Σήμα στην θετική πλευρά του αισθητήρα στροφαλοφόρου 8 V
Black probe Σήμα στην αρνητική πλευρά του αισθητήρα στροφαλοφόρου
2 Yellow probe Σήμα στην θετική πλευρά του αισθητήρα εκκεντροφόρου 4 V
Black probe Σήμα στην αρνητική πλευρά του αισθητήρα εκκεντροφόρου
3 Green probe Τάση σήματος στο μπεκ 80 V
Black probe Γείωση σε μπαταρία
4 Blue probe Σήμα ενεργοποίησης ανάφλεξης 8 V
Black probe Γείωση σε μπαταρία
Διάγραμμα μέτρησης
Σχήμα 1: Διάγραμμα μέτρησης
Εκτέλεση της δοκιμής ομαλής λειτουργίας
Σχήμα 2: Εκτέλεση της δοκιμής ομαλής λειτουργίας

Τρόπος μέτρησης

Η Εικόνα 3 δείχνει κυματομορφές του αισθητήρα στροφαλοφόρου, του αισθητήρα εκκεντροφόρου, του μπεκ και της ανάφλεξης του κινητήρα, σε λειτουργία στο ρελαντί. Αυτό το σήμα μπορείτε να κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε σωστά τον παλμογράφο ή να το χρησιμοποιήσετε ως σήμα αναφοράς.

Λήψη μετρήσεων στο ρελαντί

Κατεβάστε τη μέτρηση στις 1800 σ.α.λ.

Εκτέλεση με παλμογράφο της δοκιμής ομαλής λειτουργίας στο ρελαντί

Σχήμα 3: Εκτέλεση με παλμογράφο της δοκιμής ομαλής λειτουργίας στο ρελαντί

The following measured signals are shown:

  • κανάλι 1 (κόκκινο) δείχνει το σήμα του αισθητήρα στροφαλοφόρου
  • κανάλι 2 (κίτρινο) δείχνει το σήμα του αισθητήρα εκκεντροφόρου
  • κανάλι 3 (πράσινο) δείχνει το σήμα του μπεκ (ψεκασμού)
  • κανάλι 4 (μπλε) δείχνει το σήμα ενεργοποίησης ανάφλεξης

Ο ένας κύκλος κινητήρα, που σημειώνεται στο κάτω μέρος του γραφήματος, περιέχει δύο περιστροφές του στροφαλοφόρου άξονα (ορατό με δύο διαδοχικά μοτίβα κυματομορφής στο σήμα του στροφαλοφόρου άξονα) και μία περιστροφή του εκκεντροφόρου (ορατό από ένα ενιαίο μοτίβο κυματομορφής). Το σήμα ενεργοποίησης ανάφλεξης έχει ένα ανοδικό σήμα που ενεργοποιεί την άμεση ανάφλεξη COP και ένα καθοδικό που είναι ο πραγματικός χρόνος όταν πρέπει να λάβει χώρα η διακοπή του σήματος για να γίνει η ανάφλεξη. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου του κινητήρα ο ψεκασμός λαμβάνει χώρα στο ΑΝΣ (άνω νεκρό σημείο), όταν αρχίζει ο χρόνος εισαγωγής. Μετά από αυτό αρχίζει ο χρόνος συμπίεσης και μόλις πριν από το επόμενο ΑΝΣ (άνω νεκρό σημείο) λαμβάνει χώρα η ανάφλεξη.

Εκτέλεση με παλμογράφο της δοκιμής ομαλής λειτουργίας στις 1800 RPM.

Σχήμα 4: Εκτέλεση με παλμογράφο της δοκιμής ομαλής λειτουργίας στις 1800 RPM.

Το Σχήμα 4 δείχνει την ίδια μέτρηση με ανεβασμένες τις στροφές του κινητήρα σε 1800 RPM. Η δοκιμή ομαλής λειτουργίας έχει ρυθμιστεί για να μετρηθούν τα ίδια σήματα σε υψηλότερες στροφές του κινητήρα. Με αυξημένες στροφές του κινητήρα μπορεί να εμφανιστούν ορισμένες δυσλειτουργίες, για παράδειγμα δυσλειτουργία στα σήματα αισθητήρα στροφαλοφόρου ή εκκεντροφόρου ή διακοπές ψεκασμού και ανάφλεξης προκαλώντας διαλείψεις.

Όταν συμβεί άστατη διακύμανση τιμών ή διαλείπουσα λειτουργία, μπορεί να πραγματοποιηθεί η μέτρηση διαλείπουσας βλάβης με τον παλμογράφο να εξακολουθεί να συνδέεται, όπως σε αυτή τη μέτρηση, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις που περιγράφονται στη μέτρηση διαλείπουσας βλάβης, που έχει ήδη εφαρμοστεί.

Διάγνωση

Όταν ένας κινητήρας δείχνει σημάδια αντικανονικής λειτουργίας αλλά τα σήματα φαίνεται ότι είναι κανονικά, μπορεί να μετρηθούν άλλα σήματα, όπως για παράδειγμα του αισθητήρα μάζας ροής αέρα ή του αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού για να ελέγξετε την κατάστασή τους.

Για τα σήματα που μετρούνται σε αυτό το παράδειγμα μέτρησης, μπορεί να γίνει αναφορά στις ακόλουθες μετρήσεις:

Σχετικά πληροφορίες

inductive crankshaft sensor
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας επαγωγικού τύπου, στροφαλοφόρου άξονα, όταν ο κινητήρας περιστρέφεται με τη μίζα και στο ρελαντί. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο επαγωγικός αισθητήρας του στροφαλοφόρου άξονα λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Camshaft sensor inductive
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας επαγωγικός αισθητήρας εκκεντροφόρου άξονα, όταν ο κινητήρας περιστρέφεται με τη μίζα και στο ρελαντί. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο επαγωγικός αισθητήρας του εκκεντροφόρου άξονα λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Indirect injection voltage measurement
Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το σήμα της τάσης λειτουργίας του μπεκ ενός κινητήρα έμμεσου ψεκασμού βενζίνης που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Το σήμα της τάσης εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
COP ignition measurement
Με τον παλμογράφο μετρούμε ένα πολλαπλασιαστή τύπου COP, ενός συστήματος άμεσης ανάφλεξης. Για τη μέτρηση χρησιμοποιούμε ένα Αισθητήρα Coil-On-Plug TP-COP750. Το σήμα που λαμβάνεται από τον Αισθητήρα Coil-On-Plug TP-COP750 εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν o πολλαπλασιαστής λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.
Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Οι πληροφορίες σε αυτό το σημείωμα εφαρμογής έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και θεωρείται ότι είναι αξιόπιστες, ωστόσο η TiePie engineering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

  • Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι οι πηγές με επικίνδυνα υψηλές τάσεις είναι απενεργοποιημένες ή προστατευμένες από επαφή. Τάσεις που θεωρούνται επικίνδυνες είναι οι τάσεις πάνω από 30 V AC RMS, αιχμές 42 V AC ή 60 V DC.
  • Κρατήστε καθαρό το περιβάλλον εργασίας, όταν κάνετε τις μετρήσεις.
  • Αυτή η μέτρηση και διαδικασίες αποτελούν παραδείγματα / προτάσεις μέτρησης και δεν θεωρούνται πρωτόκολλα διαδικασιών.
  • Η TiePie engineering δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία προσώπων και συσκευών. Πριν από την έναρξη μιας μέτρησης, ελέγξτε ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστούν.