Άρθρα Injection

Showing 1–5 of 5 results

Τάση και ρεύμα σέρβο-υδραυλικού άμεσου ψεκασμού

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται η τάση και το ρεύμα λειτουργίας του σέρβο-υδραυλικού μπεκ, ενός κινητήρα που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Τα σήματα τάσης και ρεύματος εμφανίζονται και μπορείτε να τα κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Injection

Τάση και ρεύμα μπεκ άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται η τάση και το ρεύμα λειτουργίας του μπεκ ενός κινητήρα άμεσου ψεκασμού βενζίνης που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Τα σήματα τάσης και ρεύματος εμφανίζονται και μπορείτε να τα κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Injection

Ρεύμα μπεκ έμμεσου ψεκασμού

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το ρεύμα λειτουργίας του μπεκ ενός κινητήρα έμμεσου ψεκασμού βενζίνης, που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Το σήμα του ρεύματος εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Injection

Τάση μπεκ έμμεσου ψεκασμού

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το σήμα της τάσης λειτουργίας του μπεκ ενός κινητήρα έμμεσου ψεκασμού βενζίνης που είναι ζεστός και λειτουργεί στο ρελαντί. Το σήμα της τάσης εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το μπεκ λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Injection

Toyota MR2 bad injector

A Toyota MR2 is having problems after an engine replacement, fault code P0304 Cylinder #4 misfire detected occurs. The garage swaps several components but does not manage to fix the problem. Measurements with an automotive oscilloscope are required to find out that the fault code is somewhat misleading and the problem is not with cylinder #4

Read more
Case studies
Injection