Άρθρα Crankshaft

Showing 1–7 of 7 results

Αισθητήρας τύπου φαινομένου Hall, στροφαλοφόρου άξονα

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας τύπου φαινομένου Hall, στροφαλοφόρου άξονα, όταν ο κινητήρας περιστρέφεται με τη μίζα και στο ρελαντί. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας τύπου φαινομένου Hall του στροφαλοφόρου άξονα λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Αισθητήρα
Crankshaft

Επαγωγικός αισθητήρας στροφαλοφόρου άξονα

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται ένας αισθητήρας επαγωγικού τύπου, στροφαλοφόρου άξονα, όταν ο κινητήρας περιστρέφεται με τη μίζα και στο ρελαντί. Το σήμα από τον αισθητήρα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο επαγωγικός αισθητήρας του στροφαλοφόρου άξονα λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Αισθητήρα
Crankshaft

Citroën Berlingo with headache

After disassembling and reassembling the cylinder head of a 2011 Citroën Berlingo, the engine would not run anymore, producing camshaft related errors. Using an automotive diagnostic oscilloscope, the cause of the problem was found.

Read more
Case studies
Camshaft, Crankshaft

Citroën Xantia refuses to run

A 1999 Citroën Xantia had a new starter motor fitted, after which it would not run anymore. While cranking it would fire briefly and then die. The car’s battery had been disconnected for the starter motor job. A crankshaft sensor code was logged and thus the crankshaft sensor was replaced, regardless of the good signal. Later the ECM was replaced all with no positive results. The question was if the immobilizer could have reset itself by disconnecting the battery. Proper measuring revealed what the real problem was.

Read more
Case studies
Crankshaft

Saab 9-5 with intermittent hiccups

The engine of a 1999 Saab 9-5 intermittently shows a "hiccup" but then continues to run properly. Over time, the problem became worse and and at some point, the car would not start for 20 minutes. The owner consulted a garage that concluded that the special Direct Ignition cassette needed replacement. Unfortunately that did not solve the problem. Time to start measuring properly, using an automotive diagnostic oscilloscope.

Read more
Case studies
Crankshaft

Renault Kangoo bad start

A Renault Kangoo is suffering a bad start: it starts but stalls within 2 seconds. Several garages replace several parts but none can fix the problem. All signals appear OK, but are they? Thorough measuring with an automotive oscilloscope and analyzing the signals reveal the surprising culprit.

Read more
Case studies
Crankshaft

Jeep Cherokee cranking, no start

A Jeep Cherokee refused to start properly, only after long cranking it would eventually start. The dealer concluded that the engine was worn and needed to be replaced. Measuring with an automotive diagnostic oscilloscope and analyzing the signals showed that just a single sensor needed replacing.

Read more
Case studies
Crankshaft