Automotive Quick Setups

De standaard Multi Channel oscilloscoop-software die wordt meegeleverd bij iedere Automotive Test Scope bevat een groot aantal Quick Setups, waaronder een groot aantal automotive-specifieke Quick Setups. Deze Quick Setups vereenvoudigen het instellen van metingen. Een Quick Setup bevat alle basisinstellingen voor een specifieke meting, "known good"-signalen en aanvullende informatie met betrekking tot de geslecteerde Quick Setup, zoals hoe het instrument en/of accessoires aangesloten moeten worden. Na het inlezen van de Quick Setup kan de betreffende meting gelijk uitgevoerd worden of kunnen indien gewenst kleine aanpassingen aan de instellingen gedaan worden.

Er zijn Quick Setups voor metingen aan automotive-sensoren, Quick Setups voor metingen aan actuatoren als bijv. injectoren en ontstekingen en een groot aantal Quick Setups voor overige automotive-metingen.

De Quick Setups worden gekozen in een Quick Setup-selectiescherm, dat wordt geopend door op de knop Load Quick Setup button Lees Quick Setup te klikken, door de Laad Quick Setup-keuze in het Bestand-menu te kiezen of door de sneltoets Shift + Ctrl + O in te drukken.

Quick Setup-selectiesimulatie

De onderstaande afbeelding is een simulatie van het Quick Setup-selectiescherm in de Multi Channel oscilloscoop-software, het toont alle momenteel beschikbare Quick Setups. Hierin kunt u door de beschikbare Quick Setups bladeren door op de diverse categoriën en subcategoriën te klikken. Het informatiegedeelte zal bijbehorende informatie tonen over de categorie en het geselecteerde Quick Setup.

  • Automotive
  • Oscilloscoop
  • Signaal loggen
  • Multimeter
  • Spectrum-analyzer
  • Protocol-analyzer
  • Diversen
  • Classroom
  • EMI
Automotive

Automotive-gerelateerde metingen.

Voor specifieke toepassingen en metingen kunnen ook zelf Quick Setups gemaakt en toegevoegd worden.