Άρθρα

Showing 41–48 of 67 results

Βηματικό μοτέρ ελέγχου πεταλούδας γκαζιού

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρούνται τα σήματα του βηματικού μοτέρ για τον έλεγχο της πεταλούδας γκαζιού, με ζεστό κινητήρα σε λειτουργία. Το σήμα από τον ενεργοποιητή εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν το βηματικό μοτέρ ελέγχου της πεταλούδας γκαζιού λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες του προβλήματος.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Throttle valve

Βαλβίδα ελέγχου αέρα ρελαντί

Με τον εργαστηριακό παλμογράφο μετρείται το σήμα της τάσης από μια βαλβίδα ελέγχου του αέρα λειτουργίας στο ρελαντί. Η μέτρηση γίνεται κάτω από διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Το σήμα από τη βαλβίδα εμφανίζεται και μπορείτε να το κατεβάσετε. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν η βαλβίδα ελέγχου αέρα ρελαντί λειτουργεί σωστά, αναφέρονται οι διάφορες πιθανές αποκλίσεις από το σήμα-παράδειγμα, μαζί με τις πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Ενεργοποιός
Throttle valve

Turbo pressure regulation system

Lab scope measurement of a turbo charge pressure regulation system on a car during acceleration. The signals from the turbo charge pressure regulation system are shown and can be downloaded. To help determining whether the turbo charge pressure regulation system is functioning correctly, different deviations from the example signals are mentioned along with possible causes.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Combination
Featured automotive

EGR valve DC motor and position sensor

Lab scope measurement of an EGR valve position DC motor and position sensor on an engine under various conditions. The signal from the DC motor and position sensor are shown and can be downloaded. To help determining whether the EGR valve is functioning correctly, different deviations from the example signal are mentioned along with possible causes.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Combination

Αισθητήρας πίεσης καυσίμου και βαλβίδα μέτρησης καυσίμου

Με τον παλμογράφο μετρούμε την τάση του σήματος του αισθητήρα πίεσης καυσίμου και της βαλβίδας μέτρησης από ένα κινητήρα υπό διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Εμφανίζονται τα σήματα τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή αρχείου και να το χρησιμοποιήσετε για τη ρύθμιση του παλμογράφου. Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε αν ο αισθητήρας πίεσης καυσίμου και η βαλβίδα μέτρησης λειτουργούν σωστά, αναφέρονται ορισμένες αποκλίσεις σήματος και οι πιθανές αιτίες.

Read more
Παράδειγμα μέτρησης / Combination

Citroën Berlingo with headache

After disassembling and reassembling the cylinder head of a 2011 Citroën Berlingo, the engine would not run anymore, producing camshaft related errors. Using an automotive diagnostic oscilloscope, the cause of the problem was found.

Read more
Case studies
Camshaft, Crankshaft

Exhausted Mercedes E-class

A Mercedes E-class was hard to start, flattened the battery and left the owner stranded. The first garage is was sent to concluded that the immobilizer ECU had forgotten the key codes. The vehicle was then sent to a garage with AECS technical support and using an automotive diagnostic oscilloscope and RFS400 return flow sensor the found the real cause of the problem.

Read more
Case studies

Kia Carens with mixture issue

A Kia Carens with 1.6 liter engine keeps generating an oxygen sensor related code that the fuel mixture was too rich. Resetting the error and driving the car would set the error code again. Several components were replaced, even the Electronic Control Module (ECM), but the error kept coming back. Diagnosing using a automotive lab scope revealed the cause of the problem.

Read more
Case studies
MAF